Chlazení VLK: Tepelná čerpadla - plynová tepelná čerpadla

Toyota Aisin - Chlazení VLK - chlazení, tepelná čerpadla, klimatizace, výčepní zařízení, daikin, altherma Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelné zdroje energií, pracuje v systému vzduch/voda nebo vzduch/chladivo. Primárním zdrojem získávání tepla je vzduch. K pohonu kompresoru se využívá plynový motor. Palivem pro plynový motor je plyn nebo LPG. Chladivový okruh tepelného čerpadla využívá chladící kapalinu R410A (chladivo bez freónů) s nulovým koefecientem rozkladu ozónu. Plynová tepelná čerpadla je možné využít v systémech s přímou expanzí chladící kapalinu (klimatizační systémy), ale i v systémech, které jako teplonosné médium využívají vodu. Možnost opakovaného využívání existujících potrubních rozvodů umožňuje použít tento systém v širokém rozsahu rekonstrukčních projektů. Pro samotnou distribuci tepla či chladu do místností je k dispozici široká paleta nových vysoce účinných vnitřních jednotek s jednoduchou instalací. Plynové tepelné čerpadlo společnosti AISIN je ideální systémem na zabezpečení komfortu pro všechny prostory (bytová výstavba, kanceláře, hotely, průmyslové budovy, atd.)

Chlazení VLK - chlazení, tepelná čerpadla, klimatizace, výčepní zařízení, daikin, altherma Plynové tepelné čerpadlo využívá více zdrojů tepla. Teplo pro vytápění získává nejen z okolního vzduchu, ale i z chladícího okruhu motoru a z produkovaných spalin. Z toho důvodu je plynové tepelné čerpadlo mimožádně energeticky účinným systémem. Tepelné čerpadlo využívá fyzikální vlastnosti chladiva R410A. Prostředníctvím kompresoru cirkuluje chladivo v uzavřeném okruhu s nepřetržitým vypařovaním a srážením, tím vzniká chlad a teplo. Využíváním tepla z chladícího okruhu motoru na zvýšení teploty chladiva ve výparníku v zimním období má plynové tepelné čerpadlo mimořádný tepelný výkon dokonce i při velmi nízkých vnějších teplotách (-20° C).

Jednou z hlavních výhod plynového tepelného čerpadla jsou nízké provozní náklady. Celoroční úspory mohou dosahovat 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatními tepelnými zdrojmi. Dosahuje se tak nejen snížení nákladů, ale i výrazné snížení emisí a skleníkových plynů oproti plynovým kotlům až o 50%, což je odrazem vysoké účinnosti zařízení. Plynové tepelné čerpadlo od společnosti AISIN spaluje zemní plyn, anebo zkapalněný plyn. Poměr cen 1kW paliva mezi plynem a el. energií se z dlouhodobého hlediska drží v poměru 1:4 ve prospěch plynu. Plynárenské společnosti podporují používání plynových tepelných čerpadel.

Inovace - tepelných plynových čerpadel

Tento endotermický plynem poháněný motor vyvinulo výzkumné středisko společnosti TOYOTA výslovně pro plynová tepelná čerpadla. Skládá se ze 4 závitových kompresorů s elektromagnetickou spojkou, která zaručuje maximální modulaci přinášející vysokou účinnost při minimálních zatíženích. Dokonce i při částečných zatíženích mají plynová tepelná čerpadla společnosti AISIN velmi nízké provozní náklady. Dalším důvodem dlouhodobé spolehlivosti motorů je fakt, že zemní plyn, resp. LPG neobsahuje agresivní sloučeniny, které se podílejí na opotřebení vnitřních dílů motorů a smývání olejového filmu ze stěn válců. Též nedochází k degeneraci vlastností oleje a ve spalovací komoře se tvoří daleko méně usazenin. Dosáhnutím maximální účinnosti motoru, výměníků tepla a dalších periferních prvků se dosáhlo vysokého koefcientu účinnosti COP (Coeficient Of Performance) a tím se plynová tepelná čerpadla zařadily na vrchol klimatizačních systémů.

chlazení, tepelná čerpadla, klimatizace, výčepní zařízení, daikin, altherma

Kompletní brožura ve slovenském jazyce je ve formátu *.pdf k dispozici ke stažení.

Zajímavé je porovnání nákladů na provoz elektrických a plynových tepelných čerpadel. Toto porovnání ve formátu *.pdf je opět k dispozici ke stažení.

Plynová tepelná čerpadla - KOGENERACE

Kogenerace - Chlazení VLK - chlazení, tepelná čerpadla, klimatizace, výčepní zařízení, daikin, altherma Mikrokogenerační jednotku AISIN (TOYOTA group) MCHP tvoří dva hlavní systémy: jeden pro výrobu elektrické energie a druhý pro výrobu tepla. Jednofázová jednotka je připojená paralelně do elektrické sítě prostředníctvím dodávaného elektrického rozvaděče.
Mikrokogenerační jednotka AISIN (TOYOTA group) MCHP pracuje automaticky, když požadvky na výkon překročí nastavenou minimální hranici (0,3kW až 2kW).

AISIN MCHP (Gas Micro Cogenerator)

Mikrokogenerační jednotka AISIN (TOYOTA group) MCHP (Gas Micro Cogenerator) s plynem poháněným motorem a modulovaným výstupem, představuje alternativu k najvíc využívaným systémům s konstantním výstupem. AISIN (TOYOTA group) MCHP je přímo napájená čistou, nízko nákladovou priární energií produkujucí elektřinu a teplo současně. Využívání zemního plynu alebo LPG umožňuje významné snížení provozních nákladů, úsporu energie a tím přispívá k prevenci globálního znečištění.

Mikrokogenerační jednotka AISIN (TOYOTA group) MCHP je poháněná spolehlivým motorem, který je speciálně navržený pro toto použití. Jedná sa o vertikálná, vodou chlazený, čtyřtaktní, třívalcový motor o objemu 952 cm3.
Bežný údržba musí být provedena každých 10 000 hodin prevozu.
Výměna oleje a kontrola motoru musí být provedená každých 30 000 hodin provozu. Snížená spotřeba paliva a lepší výkony jsou dosaženy pomocí speciálně navržených motorů, které nepocházejí z automobilových aplikací.

Výroba elektrické energie

Mikrokogenerační jednotka AISIN (TOYOTA group) MCHP vyrábí elektrickou energii využívajíc 16 pólový, synchronní, elektronicky řízený, automaticky fázovaný generátor a synchronizovaný frekvenční měnič.
Elektrický výkon se automaticky pohybuje v rozsahu 0,3 - 6kW podle potřebb užívatele.

Výroba tepla

Mikrokogenerační jednotka AISIN (TOYOTA group) MCHP získává teplo z chladícího okruhu motoru, stejně jako i ze spalinového výměníků. Maximální možný tepelný výkon je 11,7kW, což odpovídá průtoku vody 33,5 l/min s teplotou pohybující se v rozmezí 60 - 65°C.
Vyrobená teplá voda je využívána pro rúznée účely: vytápění budov, ohřev bazénu, ohřev teplé vody, ohřev VZT, atd.
Použitím jedniého zařízení pro vysoce účinnou, souběžnou výrobu elektřiny a tepla je možné výrazně snížit náklady na energie v porovnání s jejich oddělenou dodávkou.

chlazení, tepelná čerpadla, klimatizace, výčepní zařízení, daikin, altherma

Kompletní brožura ve slovenském jazyce je ve formátu *.pdf k dispozici ke stažení.

KONTAKTY

Sídlo:
U Skladiště 421, 400 01, Ústí nad Labem

Provozovna:
Ještědská 151, 460 08, Liberec 23
GSM: 602 558 964
e-mail: martin.vlk@chlazenivlk.cz

Prodej, nabídky, konzultace - Ústecký kraj:
Martin Vlk, 602 558 964, martin.vlk@chlazenivlk.cz

ZAMĚSTNÁNÍ

Nabízíme práci v Ústeckém kraji pro schopné elektrikáře, montéry, svářeče a chladírenské mechaniky.

Pro Liberecký kraj hledáme chladírenského mechanika pro servisní a montážní práce v regionu.

Pro více informací nás kontakujte na tel:
602 558 964 nebo e-mailem martin.vlk@chlazenivlk.cz.

NAPIŠTE NÁM

Copyright © 2014 Chlazení VLK, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront